Hình phạt dành cho những học sinh hư đốn

#1 #2
  Bình luận
  đang tải
  đang tải


Nội dung phim

Apollo trượt môn giải phẫu của Giáo sư Kayla Paige. Để khiến cậu học tập và nghiêm túc hơn, cô có một cách đặc biệt để giúp những học sinh như cậu học tốt hơn trong lớp. Đó là một cách giảng dạy khác với cách tiếp cận thực hành!

Hình phạt dành cho những học sinh hư đốn

Thông tin phim

Để lại nhận xét